Blog bilingüe (catalán - Castellano) sobre mis aventuras, mis reflexiones y temas de actualidad, especialmente centrados en Oriente Medio y en la desinformación existente acerca de Israel.

Blog bilingüe castellà-català sobre les meves aventures, reflexions i altres temes d´actualitat, especialment centrat en l´Orient Mitjà i en la desinformació existent als nostres mitjans sobre Israel.

dijous, 4 de novembre de 2010

Las mentiras del Hamas quedan al descubierto -- Les mentides del Hamas queden al descobert

Según informa Aurora Digital, el ministro del interior del Hamas en Gaza, Fathi Hamad, reconoció en una entrevista al diario londinense en lengua árabe, Al Hayat, que su organización sufrió muchas más bajas que las reconocidas en un principio. De hecho, tras la finalización de las operaciones militares de la operación antiterrorista "Plomo Fundido", el Hamas afirmó que su organización había sufrido unas 50 bajas en el contexto de 1300 palestinos muertos, la gran mayoría civiles. Sin embargo, ahora, Hamad reconoce que el primer día de combate fueron liquidados por el Tzahal 250 de su brazo armado, las brigadas Izzedin Al-Qassam, y 150 miembros de sus fuerzas policiales de seguridad. Este reconocimiento demuestra que el Hamas, la media luna roja y otras organizaciones controladas por el Hamas en Gaza inflaron las cifras de civiles palestinos muertos durante el conflicto, unos datos que ya destaparon los periodistas del periódico italiano "Corriere della Sera" en un artículo en el que, basándose en los testimonios de médicos de varios hospitales de Gaza, situaron el número de muertos entre 500 y 600 (mayormente milicianos del Hamas), unas cifras muy inferiores a las proporcionadas por el Hamas y sus medios afines que desgraciadamente fueron aceptadas y publicadas de manera acrítica por los medios de comunicación catalanes y del resto del estado español.

En català: segons informa Aurora Digital, el ministre del interior del Hamas a Gaza, Fathi Hamad, va reconèixer en una entrevista publicada al diari londinenc en llengua árab, Al Haiat, que la seva organització va patir moltes més baixes de les que en un principi va indicar. En efecte, poc temps després de la finalització de les operacions militars de l´operació antiterrorista "Plom Fos", el Hamas va anunciar que havia patit unes 50 baixes dintre d´un saldo total de 1300 palestins morts, la majoria civils. Tanmateix, ara Hamad reconeix que el primer dia de combat, el Hamas va perdre a 150 membres de les brigades Izzedin Al-Qassam, el seu braç armat, i 150 membres de les seves forces policials de seguretat. Aquest reconeixement implica que el Hamas va mentir amb les xifres i va inflar el número de víctimes civils. De fet, això no és nou i les mentides del Hamas ja van sortir a la llum pública gràcies a la publicació del següent article per part dels periodistes del diari italià "Corriere Della Sera", en el que la xifra de víctimes es situava entre 500 o 600 palestins, majorment terroristes del Hamas, citant el testimoni de metges palestins de diversos hospitals de Gaza, unes xifres molt inferiors a les donades pel Hamas i els seus mitjans afins i que desgraciadament van ser aceptades sense cap tipus de crítica pels mitjans de comunicació catalans i de la resta de l´estat espanyol.

2 comentaris:

Hasbarats ha dit...

Fa més d'un any ho vam explicar en un post.
http://hasbarats.blogspot.com/2009/09/el-misterios-cas-de-les-dones-de-gaza.html
I és que per desmuntar la propaganda de Hamàs cal agafar les dades que ells mateixos proporcionen i analitzar-les per comprovar com manipulen descaradament i com la nostra premsa no es pren la molèstia ni d'agafar una calculadora. I resulta que ells mateixos declaraven que la proporció total de DONES adultes mortes amb motiu dels bombardejos era un 11,3%. A veure, si els bombardejos -segons afirmaven les seves fonts- van ser indiscriminats i contra la població civil, ¿com pot ser que la població femenina -que és el 49,3%- fos un 430% menys afectada que la població masculina? ¿Bombes feministes o operacions selectives contra grups armats? Queda meridianament clar.
D'altra banda Hamas, en una mostra descarada d'estadística potinera, afirmava que un 30,4% dels morts eren "menors". Quina cosa!! : resulta que en els bombardejos mor un 11% de dones adultes i en canvi un 30% de "menors". ¿Bombes infanticides o és que els de Hamas han comptabilitzat com a menors a nois de grups armats entre 16 i 18 anys?

I això sense reconèixer -com està provat amb gravacions- que força dels edificis civils bombardejats estaven ocupats per terroristes que disparaven els seus coets fent servir d'escuts humans població civil forçada a restar dins l'edifici. Més criminal no es pot ser!

Jaume ha dit...

Molt bon article. Totalment d´acord amb el que heu exposat al texte. Salutacions!

Arxiu del blog