Blog bilingüe (catalán - Castellano) sobre mis aventuras, mis reflexiones y temas de actualidad, especialmente centrados en Oriente Medio y en la desinformación existente acerca de Israel.

Blog bilingüe castellà-català sobre les meves aventures, reflexions i altres temes d´actualitat, especialment centrat en l´Orient Mitjà i en la desinformació existent als nostres mitjans sobre Israel.

dissabte, 14 d’agost de 2010

El socialismo de los muy muy imbéciles o la alianza roji-verde -- El socialisme dels molt però molt imbecils o la aliança vermella-verda

El pasado Jueves leí este panegírico de Hassan Nasrallah, el lider de la organización terrorista Hizbulah, en Rebelión.org. Vale la pena leerlo para ver lo bajo que está cayendo en la actualidad la extrema izquierda en sus múltiples variantes, marxista, neomarxista, ecologista o antiglobalizadora, pues sus medios afines presentan a uno de los lideres más reaccionarios de Oriente Medio como si se tratara de una especie de Che Guevara libanés. El objetivo del panegírico está muy claro: que todo lector de dicha web crea que los satélites de Irán en la región (Hamas, Hizbulah, la Siria Baazista, etc), con un carácter claramente anti-occidental, tienen un barniz progresista por el simple hecho de oponerse al "imperialismo" (léase Estados Unidos o Israel). Así, de este modo, la extrema izquierda Occidental se convierte en el tonto útil del fundamentalismo islámico y en este caso de Hizbulah y sus patrones de Teherán.

En català: El passat dijous vaig llegir aquest panegiric d´en Hassan Nasrallah, el líder de l´organització terrorista Hizbulah, a la web d´extrema esquerra Rebelión.org. Val la pena llegir-lo encara que només sigui per a veure lo baix que pot arribar a caure l´extrema esquerra en les seves diverses variants: marxistes, neomarxistes, ecologistes, antiglobalitzadors, etc, doncs presenten a una de les veus més reaccionàries i fanàtiques de l´Orient Mitjà com si fós una espècie de "Che Guevara" libanés i a la seva organització, creada pels serveis secrets iranians als anys 80, com si es tractés d´un moviment nacionalista d´alliberament nacional com el FNL argelí o qualsevol altre moviment similar del període de la descolonització als anys 50-70. L´objectiu del panegiric está clar: vendre la idea als lectors que els satèl.lits de Teheran a la regió, especialment Hamas i Hizbulah, tenen un barnís progressista perque fan la guitza al "imperialisme" (és a dir, als EEUU i a Israel) i que la seva ideología islamista queda en un segon plà. Fals, totalment fals. Només cal veure el que diuen els seus liders en àrab per adonarse´n de que ni el Hamas, ni el Hizbulah, ni molt menys la República Islàmica d´Iran defensaran idees progresistes. Tanmateix, amb aquestes mentides l´extrema esquerra occidental està jugant el rol de ruc útil del fonamentalisme islàmic i d´Iran i els seus satèl.lits a la regió.

Arxiu del blog